• Spelregels poker  Poker spelen


  Zoals veel kaartspellen en in tegenstelling tot bordspelen als dammen of schaken, is poker spelen een kwestie van omgaan met onvolledige informatie. De spelers bij poker hebben kaarten in hun hand en kunnen die alleen zelf zien. De kaarten van de andere spelers zijn dus onbekend. Door middel van strategie en inzicht moeten de spelers inschatten wat de beste poker actie op het moment is. De strategie bij poker houdt verband met kansberekening en wordt mede bepaald door ervaring. Inzicht in poker kan men verkrijgen door goed te letten op het gedrag of de spelwijze van de tegenstander(s). Als een speler zijn kaarten verraadt door middel van zijn gedrag of een voorspelbare spelwijze spreekt men van een "tell". Het inzicht dat hiervoor vereist is wordt aangeduid met de term "lezen" of "reads". Volgens David Sklansky moet men poker spelen door een manier van spelen te benaderen die zou gelden als de kaarten van de tegenstander bekend zouden zijn ("Fundamental Theorem of Poker" uit ‘The Theory of Poker’).


  Pokerspel


  Het poker spel is er in vele varianten, maar enkele aspecten zijn altijd aanwezig. De poker hand staat centraal. In de meeste gevallen wint de beste poker hand, maar er zijn ook varianten waarbij juist de slechtste hand wint. Verder wordt poker gekenmerkt door de afwezigheid van officiële spelregels. Er zijn slechts algemeen aanvaarde gebruiken en etiquettevormen. Door hun wereldwijde toepassing worden deze echter wel gezien als ‘de regels’.


  Pokerhand


  Pokerhand is de term voor de kaarten in iemands hand. Het gaat bij de uitdrukking pokerhand niet om de kaarten an sich, maar om de best mogelijke combinatie van 5 kaarten. Het is daarbij mogelijk dat men alle vijf kaarten uit de hand gebruikt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de combinatie "5 Card Draw". Ook kan een pokerhand bestaan uit een of meerdere gemeenschapskaarten: open kaarten die door alle spelers gebruikt kunnen worden. Dit is mogelijk bij poker variaties als Texas Hold'em of Omaha. Het is dan zelfs mogelijk een pokerhand te hebben die puur uit gemeenschapskaarten bestaat; de kaarten in eigen hand hoeven niet gebruikt te worden.


  Poker chips


  Een belangrijk aspect van poker zijn de poker chips. Poker chips zijn fiches die een geldwaarde (of toernooipunten) representeren. In het Engels en in het pokerjargon worden deze fiches aangeduid met de term "chips". Het jargon is overal in wereld, ook in Nederland en België, engelstalig. Dit vanwege de ontstaansgeschiedenis van poker in Engeland en Amerika. Er zijn overigens wel Nederlandse termen beschikbaar, maar deze worden nauwelijks gebruikt.


  Bluffen


  Poker bestaat bij de gratie van bluffen. Bluffen is de indruk geven andere kaarten (betere of slechtere) te hebben dan men in werkelijkheid heeft. Het doel hiervan is het laten passen van de tegenstander(s). Als iedereen past wint de overgeblevene namelijk de pot.


  Bluffen wordt dan ook veel gedaan als een speler relatief slechte kaarten heeft. Hij zou kunnen passen, maar in plaats daarvan kan hij ook proberen te winnen door de anderen te laten passen. Dit lukt natuurlijk alleen als de andere spelers denken dat hij goede kaarten heeft. Bluffen doet men door (hoog) in te zetten, andermans inzetten verder te verhogen of zich op andere manier zodanig te gedragen alsof zijn hand zeer sterk is. Als de speler slaagt in zijn doel passen de andere spelers en wint de bluffer de pot, zonder zijn eigen kaarten te hoeven tonen.


  Bluffen wordt niet alleen gedaan voor het directe resultaat, maar kan men ook doen om een imago op te bouwen. Zo’n imago, ofwel "table image", kan zorgen voor profijt later in het spel. Als iemand vaak bluft zijn de andere spelers minder geneigd te passen en zullen ze blijven inzetten. Op het moment dat de bluffende speler dan wel een goede hand heeft zorgt de inzet van de andere spelers ervoor dat zijn winst, namelijk de pot, groter is.